Mirusiųjų tyrimo poskyris

Mirusiųjų tyrimo poskyris

Pasivaikščiokime kultūros paveldo saugomose kareivinėse, slepiančiose ne tik buvusį morgą, bet ir autentikos fragmentus.

Neseniai prabėgo šventinis laikotarpis, daugeliui mūsų besisiejantis su jaukumu, artumu, šiluma bei teigiamomis emocijomis, tad siekiant pajusti kontrastą, šį kartą kviečiu pasisvečiuoti šaldymo kameroje su šio straipsnio objektu – vieta, kurioje teismo medicinos ekspertų buvo atliekami tyrimai su mirusiųjų kūnais, gyviesiems vykdomos sužalojimų apžiūros (abdukcijos), o pats pastatas yra paveldo objektas, turintis įdomią praeitį. Šiuo metu čia nebeliko nei gyvų, nei mirusių, taigi, užsukau aš.

Teismo medicina

Tai medicinos šaka, kuri teismų praktikoje nagrinėja mirties priežastis bei aplinkybes, gyvųjų sužalojimus, nustato mirusiųjų ir gyvųjų organizmuose esantį alkoholį, nuodus, psichotropines ir kitas medžiagas, atlieka lytinių būklių ekspertizes, vertina medicinos darbuotojų veiksmus. Surinktais duomenimis tikrinami bylų faktai.

Morgas buvusiose kareivinėse

Neužpildytas ekspertizės aktas
Neužpildytas ekspertizės aktas

Atliekant teismo medicinos ekspertizes, savaime suprantama, reikia tam tinkamų patalpų, ypač tyrinėjant mirusiųjų kūnus, atliekant skrodimą ir kitas reikalingas procedūras. Tam ir buvo reikalingas tanatologijos (mokslas, tiriantis mirtį) poskyris, į kurį netrukus ir įžengsime. Dalis šios įstaigos patalpų buvo skirta ir gyviesiems. Čia buvo atliekamos kūno sužalojimo ekspertizės nukentėjusiems. Visgi naudojamas buvo tik pirmasis pastato aukštas. Likęs antrasis aukštas, mūrinė pastato iššorė bei paveldo ženkliukas byloja apie pirminę šio pastato paskirtį ir visos aplinkinės teritorijos istoriją, kurią vertėtų trumpai panagrinėti.

Kauno tvirtovės pionierių kuopos ir oreivystės skyrius

Carinė Lietuva. 1894 metais valdžios iš Hassfortų giminės išperkamas, rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą 1559 m. paminėtas Aukštosios Panemunės dvaras. Buvusio dvaro teritorijoje įkuriama pionierių kuopa bei pirmasis Lietuvoje oro uostas, o arčiau Sėmenos upelio – oreivystės skyrius. To meto planuose pažymėti tokie pastatai, kaip kareivinės, fugasinių sviedinių sandėlis, arklidės, arklių ligoninė, kuopos vado butas, pirtis, rūsiai-ledainės, gydytojo namas, ceikhauzas (ginklų ir amunicijos sandėlis, kalvė), sieros rūgšties, gurguolių sandėliai, oro balionų lakavimo angaras ir kiti. Tarpukariu šiose teritorijose dislokuoti Lietuvos kariuomenės daliniai, 1936 m. įkurta motorizuota priešlėktuvinės apsaugos rinktinė.

Dabartis

Šiomis dienoms dalyje buvusio karinio miestelio teritorijos vis dar įsikūrusi kariuomenė, kai kurie išlikę pastatai paversti gyvenamaisiais, veikia įmonės. Iš antrojo kareivinių pastato tanatologijos poskyris jau senokai iškraustytas. Dar 2012 metais miesto savivaldybė kartu su teisingumo ministerija ieškojo naujų patalpų įstaigos perkėlimui, kadangi šios buvo per didelės, netinkamo išplanavimo, o remontas būtų pabrangęs ir dėl to, kad pastatas yra kultūros paveldo objektas. Patalpos buvo rastos, teismo medicinos ekspertai išsikraustė, kartu iškeliavo ir visi baldai, skrodimo stalai, netgi padėklai iš šaldymo kameros, tačiau liko kvapas ir atmosfera. Pasivaikščiokime.


Antrasis kareivinių pastatas

Pastatas, kuriame vėliau įsikūrė teismo medicinos skyrius buvo pastatytas kaip kareivinės. Nors pirmąjame aukšte autentiškumo išlikę mažai, galima atkreipti dėmesį į banguotas lubas bei per visą pastato ilgį vedantį koridorių. Antrasis aukštas, nors ir turintis lentomis ir skarda dengtus langus, yra išlaikęs autentiškus gubernijos laikotarpio sieninės tapybos fragmentus. Jie ir paskatino mane pasigilinti į šio komplekso istoriją.

Kabineto lentelė "Mirusiųjų priėmimas - išdavimas / Išėjimas"
Dviprasmiškas išėjimas.
Tamsokas koridorius
Kelionės koridoriumi pradžia.
Tuščias kabinetas praviromis durimis
Deja, bet didžioji dalis buvusios įstaigos patalpų jau visiškai tuščios.
Praustuvas
Visgi praustuvų išmontuoti niekas neužsimanė.
Pakabintas prašymas nuvalyti klozeto sėdynę ir nuleisti vandenį
!!!!!!
Skliautuotos lubos
Autentiškos formos buvusių kareivinių lubos.
Techninėje patalpoje išlikę katilai
Techninėje patalpoje išlikę katilai.
Koridorius, kurį kerta salė
Pastato viduryje įsiterpusi salė.
Salė tamsiomis sienomis
Labiau primena vestibiulį.
Šviesesnė koridoriaus dalis
Koridorius tęsiasi toliau.
Kabinetas - sekcinė
Intriguojantis lipdukas ir patalpa, kurioje, mano supratimu, buvo vykdomi skrodimai.
Tuščias kabinetas
Buvusio skrodimų stalo vieta.
Praustuvai
Atmosferą pagyvinantys praustuvai bei šviesių plytelių interjeras.
Lipdukai ant durų
Vieša vieta.
Praviros durys koridoriuje
Savitą nuotaiką kuria ir praviros daugelio kabinetų durys.
Kabineto lentelė - "ekspertai"
Ant sienos pakabintas "Vakarų ekspreso" straipsnis apie "Lars von Trier"
Tuščiame kabinete stovinčio žmogaus klubų lygyje prie sienos “prisegta” straipsnio kopija. Galbūt darbuotojams atstodavo psichologą 🙂
Kabinetai
Vienoje pastato dalyje buvo priimami ekspertizei ir gyvieji, patyrę sužalojimus.
Kabineto lentelė - "Laukiamasis"
Kitokiu atveju šio kabineto pavadinimas atrodytų keistokai.
Nuvytusi rožė
Morgo kontekste labai tinkanti nebegyva rožė.
Tamsesnė koridoriaus dalis
Viena įdomiausių patalpų šiame pastate slepiasi už uždarų durų.
Šaldymo kameros durys
Šaldymo kameros vidus
Viduje jaučiasi specifinis kvapas. Čia turėjo būti laikomi mirusieji.
Siluetas šaldymo kameroje
Iš kitos perspektyvos.
Koridoriaus pabaiga su langu
Ištrūkus iš šiltos šaldymo kameros, lieka paskutinės neaplankytos pirmojo aukšto patalpos.
Kabineto lentelė - "Tarnybinės patalpos / Mirusiųjų rengimo patalpa"
Šventųjų paveiksliukai
Lentelė ant durų - "Išėjimas"
Išeikime į laiptinę.
Laiptinė
Viršutinis aukštas seniau buvo rakinamas, didžioji dalis jo nenaudojama.
Antro aukšto patalpa su lentynomis
Tiesa, šioje patalpoje galėjo veikti archyvas.
Antrojo aukšto koridorius
Kontrastuojanti antrojo aukšto būklė.
Tamsus antrojo aukšto koridorius
Vietomis bandytas daryti remontas.
Autentiški gubernijos laikų užrašai sienoje
Virš arkinių praėjimų atidengti autentiški gubernijos laikų užrašai.
Salė su skliautuotomis lubomis ir šienu ant žemės
Didžiausia antrojo aukšto patalpa.
Sieninės tapybos fragmentai virš praėjimo
Išlikę ir daugiau sieninės tapybos fragmentų.
Sieninės tapybos fragmentai virš praėjimo
Sieninės tapybos fragmentai virš praėjimo
Šviesos taškas tolumoje
Bet jau metas užkilti į palėpę.
Akmeninės palėpės grindys ir kopėčios
Grindys, primenančios akmeninį gatvės grindinį.
Mirusiojo aktas
Pasivaikščioti po palėpę buvo verta. Pavyko rasti nemažai smulkių popierėlių susijusių su morgo veikla, netgi mirusiųjų vardais ir pavardėmis.
Įrangos likučiai ant žemės
Ant grindų ir buvusios įrangos likučiai.
Skardinis pastato stogas
Spėjome patikrinti ir stogo būklę.
Laiptinė
Liko tik sėkmingai nusileisti žemyn.

Informacijos šaltiniai

Kultūros vertybių registras
Visuotinės lietuvių enciklopedija
Kauno apskrities viešoji biblioteka
Architektūros ir urbanistikos tyrimų centras

Komentarai